1398/09/23 - 12:23
0     0

گروه هم آوایی صفیر عشق ، اردوی کاشان

گروه هم آوایی صفیر عشق ، اردوی کاشان

گروه هم آوایی بین المللی صفیر عشق 

در تاریخ 6 الی 8 ام آذر ماه 1398

اردویی را به منظور تفریحی و آموزشی 

برای اعضا خود تدارک دیدند .

سرود هم آوایی کاشان اردوی کاشان قمصر آموزشی پرورشی اردوی تفریحی تفریح

نظرات


capcha